Creative Activities in Nature

[EN] Digital Toolbox for youth workers and camp organisers to borrow ideas for creative activities in nature. This page was created during the Erasmus+ partnership project #Creativity @Outdoors. Download offline booklet: PDF / EPUB.

[LV] Digitālā darbarīku kaste jaunatnes darbiniekiem un nometņu rīkotājiem, lai aizņemtos idejas radošām aktivitātēm dabā. Šī vietne tika radīta Erasmus+ partnerības projekta #Radošums @Brīvdabā ietvaros. Lejuplādē bezsaistes bukletu: PDF / EPUB.

[PT] Toolbox digital para dar ideias de atividades criativas na natureza a trabalhadores juvenis e organizadores de campos de férias. Esta página foi criada durante o projeto de parceria Erasmus+ #Creativity @Outdoors. Faça o download offline: PDF / EPUB.

[IT] Toolbox digitale per educatori e organizzatori di campi per prendere in prestito idee per attività creative in natura. Questa pagina è stata creata durante il progetto di partenariato Erasmus+ #Creativity @Outdoors. Scarica il libretto offline: PDF / EPUB.

[GE] ციფრული ხელსაწყოების ყუთი ახალგაზრდებისთვის და ბანაკის ორგანიზატორებისთვის, რათა მიიღონ იდეები ბუნებაში შემოქმედებითი საქმიანობისთვის. ეს გვერდი შეიქმნა Erasmus+ პარტნიორობის პროექტის #Creativity @Outdoors-ის ფარგლებში. ჩამოტვირთეთ ოფლაინ ბუკლეტი: PDF / EPUB.